TRANSPÀRENCIA

 

La transparència, la rendició de comptes i la confiança són valors estratègics de la nostra identitat. Per això, des de l’Associació En Bici Sense Edat fem pública informació institucional, organitzativa i de gestió per tal de complir amb la Llei  19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La nostra entitat va ser constituïda com Associació al 2019; està inscrita en el Registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el núm 66973 i té com a òrgan de govern a la seva Junta Directiva, composta en l’actualitat de la manera següent:

  • Presidenta: Eulàlia Mata i Miralles
  • Vicepresidenta: Ludmila Greco Perez
  • Secretaria: Maria Elisa Ojeda Acosta
  • Tresorer: Jaume Corroto
  • Vocal: Àlex López García
  • Vocal: Marta Lladó Cardona
  • Vocal: David Belenguer Ruiz
  • Vocal: Carles Sanchez Duque
  • Vocal: Guadalupe Fernández Maza
  • Vocal: Omayra López Pari

MEMÒRIES ANUALS