TRANSPÀRENCIA

La transparència, la rendició de comptes i la confiança són valors estratègics de la nostra identitat. Per això, des de l’Associació En Bici Sense Edat fem pública informació institucional, organitzativa i de gestió per tal de complir amb la Llei  19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La nostra entitat va ser constituïda com Associació al 2019; està inscrita en el Registre d’entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el núm 66973 i té com a òrgan de govern a la seva Junta Directiva, composta en l’actualitat de la manera següent:

  • President: Carles Massot Cardona
  • Vicepresidenta: Pepa Pérez Olivarez
  • Secretaria: María Elisa Ojeda Acosta
  • Tresorer: Jaume Corroto Serna
  • Vocal: Florència Manzano
  • Vocal: Florencia Giselle De Fino
  • Vocal: Pere Díaz Gonzalez
  • Vocal:  Marta Lladó Cardona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Veure els següents documents:

MEMÒRIES ANUALS